Wolf Halsti

Wolf H. Halsti

Nuoruus

Halstin vanhemmat olivat liikemies Hugo Hagman ja saksalaissyntyinen Olga Hagman os. Jungclaus. Halsti kävi koulua Helsingin Svenska Normallyceumissa. Suomen sisällissodan aikana maaliskuussa 1918 Halstin vanhemmat lähettivät hänet maaseudulle Pohjan pitäjään sotaa pakoon, mutta hän lähtikin sieltä Tammisaareen maihinnousseiden saksalaisten joukkojen tulkiksi. Halsti kulki saksalaisten mukana ensin Helsinkiin ja sieltä Hämeenlinnaan. Syksyllä 1918 hän palasi kouluun ja pääsi ylioppilaaksi 1923. Halsti suoritti reservinupseerinkoulun 1925 ja pääsi kadettikouluun 1926.

Sotilasura

Halsti palveli sitten Terijoella Polkupyöräpataljoona 1:ssä everstiluutnantti Hjalmar Siilasvuon (silloin vielä Strömberg) alaisuudessa vuoteen 1933, suoritti Sotakorkeakoulun vuonna 1935 ja ylennettiin kapteeniksi. Halsti toimi vuoteen 1937 saakka yleisesikunnan toimistoupseerina ja palveli sitten puolustusministeriössä 1937-1939. Vuonna 1937 Halsti teki opintomatkan Saksaan. Hän tapasi tällöin myös Potsdamin upseerikoulun johtajana toimineen everstiluutnantti Erwin Rommelin ja sai luettavakseen Rommelin juuri julkaistun Jalkaväki hyökkää -kirjan.

Toiminta talvisodassa

Liikekannallepanon alkaessa lokakuussa 1939 Halsti nimitettiin 5. divisioonan huoltopäälliköksi. Divisioona oli Summan alueella Karjalan kannaksella. Halsti pyrki parantamaan divisioonan puutteellista varustusta siviilistä tehdyillä varusteostoilla sekä valmistamalla polttopulloja ja kasapanoksia. Marraskuun alussa Halsti sai julkaistua kirjansa Suomen puolustaminen, jolla oli heti kova kysyntä joukkojen piirissä. Halstin oli alun perin ollut tarkoitus julkaista teos jo syksyllä 1938, jolloin Saksa ja länsivallat solmivat Münchenin sopimuksen. Viivytyksestä oli toisaalta hyötyäkin, koska Halsti sai sisällytetyksi kirjaan arvioitaan Saksan ja Puolan välisestä sodasta. Talvisodan taisteluihin Halsti osallistui Summassa, väliasemassa ja Viipurin itäpuolella. Talvisotakokemuksistaan Halsti kirjoitti käsikirjoituksen, joka julkaistiin 1971 nimellä
Talvisodan päiväkirja.

Välirauhan aika 1940-1941

Välirauhan aikana Halsti oli ensin 5. divisioonan mukana Salpa-linjan linnoitustöissä Luumäellä, kunnes hänet syksyllä ylennettiin majuriksi ja nimitettiin eversti Einar Vihman komentaman Helsingin sotilasläänin operatiivisen osaston päälliköksi. Samana syksynä Halsti alkoi myös kirjoittaa Suomen Kuvalehteen Pekka Peitsi-nimimerkillä; samaa nimimerkkiä käytti myöhemmin Urho Kekkonen. Halsti kirjoitti vain kymmenkunta artikkelia kunnes päämaja painosti hänet lopettamaan, kun Mannerheimille oli kanneltu artikkeleista, jota hän itse ei ollut edes tiedostanut. Alunperin se, että Halsti oli kyseisen nimimerkin takana tiesivät vain Ilmari Turja, Heikki Reenpää ja Jukka Rangell.

Jatkosota

Jatkosodassa Halsti oli ensin 12. divisioonan esikunnan operatiivisen toimiston päällikkönä Konnunsuo-Joutseno alueella ja siirtyi täältä suomalais-saksalaisen Divisioona J:n esikuntapäälliköksi Kiestinkiin. Marraskuussa 1941 Halsti ylennettiin everstiluutnantiksi ja hänestä tuli III armeijakunnan huoltopäällikkö. Halsti tutustui tässä vaiheessa myös Uhtualla palvelleeseen kirjailija Pentti Haanpäähän.
1944 suurhyökkäys kannaksella
Maaliskuussa 1944 kenraalimajuri Aaro Pajari nimitettiin 3. divisioonan komentajaksi ja Halsti hänen esikuntapäällikökseen. Divisioona siirrettiin Karjalan kannakselle Kuuterselkään keskeneräiselle VT-linjalle. Venäläisten suurhyökkäys mursi asemat Kuuterselässä 14. kesäkuuta, ja joukot vetäytyivät VKT-asemaan. Halsti oli jonkin aikaa Jalkaväkirykmentti 11:n komentajan sijaisena Vuosalmen taisteluiden loppuvaiheissa heinä-elokuussa 1944.

Lapin sota

Lapin sodassa Halsti oli 3. divisioonan mukana Tornion maihinnousussa 1. lokakuuta 1944 Jalkaväkirykmentti 11:n (JR 11) komentajana. Halstin rykmentti oli mukana myös Rovaniemen valtauksessa, josta rykmentti jatkoi Käsivarteen Kaaresuvantoon. Käsivarressa Halsti luovutti rykmentin eversti Väinö J. Oinoselle joulukuussa 1944. Halstille myönnettiin Mannerheim-risti lokakuussa 1944 lähinnä ansioistaan Tornion valtauksessa.
Viimeisenä tehtävänään puolustusvoimissa Halsti laati huoltojoukkojen ja huoltopalvelun organisaatiosuunnitelman kevättalvella 1945. Häntä pyydettiin mukaan asekätkentään, mutta hän kieltäytyi siitä, koska uskoi sen paljastuvan kuitenkin hyvin pian.

Siviilielämä sotien jälkeen

Erottuaan armeijasta Halsti aloitti siviilissä 1. huhtikuuta 1945 Keskinäisen Henkivakuutusyhtiö Suomen ylitarkastajana. Hän jatkoi vakuutusalalla siirtyen 1957 Eläke-Varman kenttätyön johtajaksi ja jäi eläkkeelle 1970. Halsti ylennettiin everstiksi 1965. Hän toimi myös Paasikivi-seuran puheenjohtajana 1961-1964.
Eläkkeelle jäätyään Halsti julkaisi kolmiosaiset muistelmansa 1973-1975. Hän sai Helsingin yliopiston valtiotieteen kunniatohtorin arvon 1976.
Otava julkaisi Halstin Suomen puolustaminen -teoksesta vuonna 2005 uuden, sensuroimattoman laitoksen, jossa paljastettiin, että huomattava osa alkuperäisestä käsikirjoituksesta oli jouduttu vuonna 1939 jättämään pois valmiiksi ladotusta teoksesta silloisen ulkoministerin Eljas Erkon vaatimuksesta.

Kopioitu Wikipediasta.